Журналистер клубының ережелері

Жалпы ережелер

 1. Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясы жанындағы Журналистер клубы (бұдан әрі – Клуб) ҚХАА жанындағы тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-сараптамалық және ақпараттық орган болып табылады.
 2. Клуб өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» және «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Заңдарын, Қазақстан халқының бірлігі доктринасын, Алматы облысының 2020 жылға дейінгі Қазақстан халқы Ассамблеясының даму тұжырымдамасын, Қазақстан Республикасының басқа да заңдарын және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
 3. Клуб отырысы жылына кемінде екі рет өткізіледі, қажеттілігіне қарай жиі шақырылады.

 

Клубтың негізгі міндеттері:

 1. толеранттылықты нығайтуға, мемлекеттегі этносаралық және конфессияаралық келісімді, азаматтық бірлікті, патриотизмді және рухани-мәдени бірегейлікті сақтауға ықпал ету;
 2. журналистік этика түрлерін сақтау, дамыту және енгізу, сондай-ақ этносаралық және конфессияаралық тақырыптарды жариялау мәселелерінде журналистік қоғамдастықта жауапкершілік қалыптастыру;
 3. БАҚ-да азаматтық бірегейлік, патриотизм, этномәдени және конфессияаралық төзімділік туралы материалдардың шығуын кеңейту;
 4. қоғам өкілдерінң санасында рухани-адамгершілік құндылықтарды және жалпыұлттық идеалдарды насихаттайтын және бекітетін позитивті ақпараттық өнімдер (телехабарлар, шоу, фильмдер, Жарияланымдар, роликтер және т. б.) шығаруға жәрдемдесу; журналистердің кәсіби шеберлігін арттыру, кәсіби журналистік байқауларды өткізуге қатысу, сондай-ақ Клуб мүшелерінің шетелдік және қазақстандық кәсіби байқауларға қатысуын қамтамасыз ету;
 5. БАҚ-да этникалық тақырыпқа байланысты ұғымдар мен терминдерді пайдалануды ретке келтіруге ықпал ету;
 6. клуб мүшелерінің бастамаларын, клубтың өзінің және оның жеке мүшелерінің ақпараттық іс-шараларын қолдау.

 

III. Осы Ережеде белгіленген негізгі міндеттерді іске асыру үшін Клуб төмендегідей функцияларды жүзеге асырады:

 1. мемлекеттік ұлттық саясатты жетілдіру, этносаралық және конфессияаралық келісім мен қоғамдағы тұрақтылықты нығайту бойынша ұсыныстар дайындайды;
 2. этносаралық және конфессияаралық сипаттағы тақырыптарды дұрыс жариялау бойынша бұқаралық ақпарат құралдары үшін ұсынымдар әзірлейді;
 3. БАҚ-да этносаралық тақырыптың жарияланымдарына мониторинг жүргізеді;
 4. конференцияларды, семинарларды, баспасөз конференцияларын, брифингтерді және басқа да іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді;
 5. ақпараттық материалдарды баспа түрінде, электрондық тасығыштарда, аудио-, фото-, видео-, киноөнімдер және т. б. түрінде дайындайды және таратады;
 6. демеушілік көмекті, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін тартады.

 

Клубтың құрамы мен құрылымы

 1. Клуб төрағадан, хатшыдан және мүшелерден тұрады.
 2. Клуб төрағасының, хатшысының және мүшелерінің міндеттерін атқару қоғамдық негізде жүзеге асырылады.
 1. Клуб төрағасы, хатшысы және мүшелері журналистер, БАҚ редакторлары, сарапшылар, этносаралық қатынастар саласында жұмыс істейтін қоғам қайраткерлері арасынан бір жыл мерзімге ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады.
 2. Облыста этносаралық және конфессияаралық келісімді, азаматтық бірлікті, патриотизмді және рухани-мәдени бірегейлікті сақтау бойынша мәселелерді кеңінен жариялайтын облыстық БАҚ басшылары, бас редакторлары, Ақмола облысы аумағында тіркелген облыстық, қалалық және аудандық БАҚ тілшілері Клуб мүшелері бола алады.