Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясының Хатшылық меңгерушісі Марзият Юсуповна Тохаеваға сұрақ
Жеке сәйкестендіру нөмірі