Этномәдени бірлестік туралы мәлімет

Атауы: «Далалық өлкенің казактар одағы (ДӨКО)» аймақтық қоғамдық бірлестігінің Ақкөл филиалы

Тарихи анықтама: «Далалық өлкенің казактар одағы (ДӨКО)» аймақтық қоғамдық бірлестігінің Ақкөл филиалы 1998 жылы 20 тамызда құрылды.

Төрағасы: Ридель Иван Иосифович

Практикалық жұмыстың негізгі бағыттары:  казактарының тарихы туралы материалдарды зерттеу және жинау, казактарының дәстүрлері, әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері, қолөнері және қолөнері туралы сенімді ақпарат ұсыну,дене шынықтыру-сауықтыру және мәдени-бұқаралық жұмыстар жүргізу, жастарды патриоттық және гуманистік тәрбиелеуге қатысу және т. б., дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын өткізуге қатысу, жастарды тәрбиелеу, «СКСК» казактарымен дала жиындары, «СКСК»казактарымен шеңбер өткізу.

Ресурстық базасф: жоқ

Негізгі жобалар: жоқ

Жетістіктері: жоқ

Байланыс ақпараты: ұялы тел. 87017712368