Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясының Хатшылық меңгерушісіне сұрақ
(жеке сәйкестендіру нөмірі)