Медиа

Social-Networking

\r\n

Контекстке байланысты коммуникациялар құралдарын білдіретін медиа термині (ағ. media), келесіні білдіруі мүмкін:

\r\n

Медиақорлар — әр түрлі тексттік, дыбыстық және визуалды ақпарат – графика, видео, анимация (мультимедиа) деректер жиыны.

\r\n\r\n

  \r\n

 • медиафайл
 • \r\n

 • медиаөнер
 • \r\n

\r\n

Тез қарқынды интерактивтілік негізінде өндіріс құралдары мен осы деректерді тасымалдау:

\r\n\r\n

  \r\n

 • дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары (СМК, масс-медиа).
 • \r\n

 • коммуникацияның сандық және жүйелік технологияларын «жаңа медиа (коммуникациялар құралдары)».
 • \r\n

\r\n

«Медиа» термині электронды коммуникациялар облысымен байланысты көптеген ұйымдар мен кәсіпорындар аттарына кіреді (мысалы: Синтерра Медиа, Еркир Медиа, ГЭОТАР-Медиа, Сохо Медиа, Арт Хаус медиа және т.б.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.